Начало Прием
Прием след 7-ми клас

sledsedmiklas

Приемът след седми клас в 18. СУ се осъществява съгласно Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование на МОН. Училището предлага разнообразие от 7 чуждоезикови профила, разпределени в 8 паралелки с различни профилиращи предмети. Кандидатите могат да избират букет от източни и западни езици - английски, немски, френски, японски, арабски, китайски и корейски.

Предлагани чужди езици:
Английски
Арабски
Китайски
Корейски
Немски
Френски
Японски

Визитка

18-то СОУ - Уилям Гладстон

Адрес:


Телефон:
Факс:
гр. София, ул. "Пиротска" №68

+359 2 988 03 01
+359 2 987 96 82
Travel Turne Tranzito