Начало Прием

Списък на приетите на първо класиране в първи клас ученици за учебната 2019-2020 година
Списък на приетите на първо класиране в първи клас ученици за учебната 2019-2020 година можете да видите в прикачения файл.
Родителска среща за новоприетите първокласници ще се проведе на 20.06.2019 г. от 18 ч. в кинозалата на 18. СУ "Уилям Гладстон".

 • Списък 1-ви клас 2019-2020

  Прием - Първи клас


  priem-parvi-klas

  Ежегодно 18. СУ „Уилям Гладстон” приема 168 първокласника. Ранното чуждоезиково обучение е приоритет на училището, поради което изучаването на първи чужд език започва от първи клас, като родителите имат избор от 6 езика – английски, немски, френски, руски, японски и корейски. Приемът в I клас се осъществява съгласно Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

  Прилежащ район към училището

  Документи - Прием Първи Клас 2018-2019:
  Прием 1-ви клас 2019-2020
  Заявление 1-ви клас 2019-2020

Визитка

18-то СОУ - Уилям Гладстон

Адрес:


Телефон:
Факс:
гр. София, ул. "Пиротска" №68

+359 2 988 03 01
+359 2 987 96 82
Travel Turne Tranzito