Арабски език

Оценете тази статия
(159 Гласа)
DSC_5135_782x800

Обучението по арабски език е успешна симбиоза между традиционното преподаване и съвременните комуникативни системи за придобиване и усвояване на знания. Сред утвърдените му преимущества са :

    
•    класовете с изучаване на арабски език разполагат с обновена материална база и с изцяло необходимата техника ;
•    програмата включва както ежедневни занятия по език, така и СИП „Арабска култура”, който подробно разглежда историята на арабския свят, неговите традиции, стара и нова литература. Така учениците успяват да придобият не само езикови знания, но и да ги подкрепят с по-дълбоко разбиране на този стратегически важен и близък до България  регион;
•    учениците, изучаващи арабски език, се радват и на внимание от страна на посолствата на арабските държави в Република България. Сред тях са посолствата на Сирийската арабска република, на Държавата Палестина, а също и на Алжирската народно -демократична република;
•    контактите с представители на арабските държави, културните празници и  многостранните взаимовръзки гарантират прилагането на практика на придобитите знания и бъдеща реализация на езиковите компетентности на учениците. 


Добри практики на учениците, изучаващи арабски език

Сред усвоените от класовете с преподаване на арабски език добри практики са конкурсът за есе на тема "Арабският ритъм в мен",участие в национални конкурси ("Културно и езиково разнообразие") и конкурс за превод на арабски песни на "NEXT PAGE", превод на ученическото творчество на арабски език, участие в конференции ("Културно и езиково разнообразие" през 2010 г.  и "Арабската пролет" 2011г.), посещение на различни културни мероприятия (срещи с гостуващи арабски поети, посещение и участие в ежегодния фестивал на близкоизточното кино "Цветята на Корана" в качеството си на четци на арабска поезия), посещения на мероприятията на посолствата на арабските държави в страната (национален ден за солидарност с Палестина и алжирска културна вечер) и на Форум за арабска култура, като някои от учениците вече са активни членове на тази организация.


Related Video

Travel Turne Tranzito