Център по природо-математически науки "Акад. Георги Наджаков"

18. СУ „Уилям Гладстон", гр. София

Центърът по природо-математически науки „Акад. Георги Наджаков" е изграден и оборудван с финансовата подкрепа и съдействие на Фондация "Америка за България" чрез спечелен проект по програма „Училища на бъдещето" през юни 2016 г. и с бюджетни средства на училището.
Центърът носи името на акад. Георги Наджаков - създател на физическия институт към БАН и възпитаник на 18. училище. Състои се от експериментални и дигитални лаборатории по Физика, роботика и 3D моделиране, Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование и Приложна математика и програмиране. Образователната среда в центъра е модерна, съобразена с тенденциите, изискванията и мерките за безопасност на XXIв. Тя е съчетание от централно мултифункционално пространство за работа и обучение, състоящо се от свързани помежду си четири зали и хранилище и пространство за отдих и неформално общуване. Лабораториите разполагат с най-модерното експериментално и техническо оборудване в областта на природните науки, както и с подходящ софтуеър и приложения за виртуална работа по различните научни дисциплини.
В лабораториите на Центъра се работи в следните области:
• разработване на образователни стандарти и учебни програми за обучението по Химия и ООС, Физика и астрономия, Биология и ЗО и Математика;
• учебни и научни експерименти;
• природонаучна грамотност и ключови компетентности;
• ИКТ в природо-математическото образование;
• обучение по учебни предмети на чужд език;
• обучение на учители;
• диагностика и оценяване на постиженията;
• неформално образование по природни науки.

collage
Travel Turne Tranzito