12 Април 2018г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ТРИМА УЧЕНИЦИ ОТ IX КЛАС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ ВЪВ ВТОРИ ПОТОК ОТ ЦЕЛЕВА ГРУПА ПО ПРОЕКТ 2016-1-ES01-KA219-025463_5 “European Survival through CLIL: The Rule of 3s” - EURSUR3

Оценете тази статия
(0 Гласа)
ПРОЦЕДУРА

ЗА ПОДБОР НА ТРИМА УЧЕНИЦИ ОТ IX КЛАС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ ВЪВ ВТОРИ ПОТОК ОТ ЦЕЛЕВА ГРУПА ПО ПРОЕКТ 2016-1-ES01-KA219-025463_5

“European Survival through CLIL: The Rule of 3s” - EURSUR3.

Период на мобилността:

20.05.2018 г. – 26.05.2018 г.

Държава: Полша

Тема: SHELTER

Общи изисквания към участниците в проекта:

В целевата група на проекта могат да участват ученици, които отговарят на следните изисквания:
  • Ученик/чка от 18. СУ „Уилям Гладстон” – гр. София от IX клас, дневна форма на обучение, за учебната 2017/2018 г.
  • Липса на наложени санкции за учебната 2017/2018 година
  • Възможност за пътуване и отсъствие от България за период от 7 дни
  • Възможност за посрещане и настаняване в семейството на един ученик от партньорските училища по проекта, за период от 7 дни по време на планираната мобилност на ученици в България, през месец март 2019 г. (Попълване на Декларация от родител по образец) 
Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия и ще се проведе по документи и входящ номер на Заявление за участие в подбор.

В случай на участници с равен брой точки, комисията ще проведе устно интервю на английски език с кандидатите.

Критерии
за участие, Заявление за участие в подбор (образец) и Декларация-съгласие от родители (образец) може да намерите в прикачените файлове.

Посочените документи се подават в канцеларията на 18. СУ „Уилям Гладстон” в срок до 16 април 2018 г, 17.00 ч. 

За допълнителна информация:

Радина Младенова – Зам. директор УД, международни проекти и програми

Кабинет № 12 в 18. СУ „Уилям Гладстон“

Мобилен тел.: 0878957048“European Survival through CLIL: The Rule of 3s” - EURSUR3
Програма „Еразъм +“, КД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практикиСектор: „Училищно образование“

Проект “European Survival through CLIL: The Rule of 3s” ("Европейско оцеляване: върховенството на 3-те") е насочен към ученици на възраст 14 – 16 години от билингвални (езикови) училища от шест европейски държави - България, Литва, Полша, Португалия, Румъния и Испания.

Първата обща цел на проекта е да се подобри нивото на комуникативност на чужд език и междукултурната компетентност на участващите ученици чрез съвместна работа на транснационално ниво по теми, свързани с умения за оцеляване (въздух, вода, подслон, храна). Следвайки „принципа на 3-те“ за оцеляване в екстремни ситуации, дейностите по проекта са съсредоточени върху предизвикателствата на човешкия живот: 3 минути без въздух, 3 часа без подслон, 3 дни без вода и 3 седмици без храна като мотиватори за справяне в различни условия и ситуации.

Втората обща цел на проекта е учениците да се запознаят с крехкостта на човешкия индивид и концепцията за оцеляване. Този проект ще даде възможност на учениците да развиват междукултурни умения за общуване и да обогатяват познанията си за рационално използване на концепцията, като избягват увеличаването на отпадъци, оценяват изобретателни начини за извличане максимума от ресурсите, с които разполагат, и съдействат за запазване на все още е наличните ресурси.


Последна редакция: 12 Април 2018г.
Travel Turne Tranzito