Списъкът на приетите на трето класиране в първи клас ученици  можете да видите в прикачения файл. Класирането е извършено съгласно Системата за прием на Столична община и проведен жребий в присъствието на родители и ръководството на училището за кандидатите с равен брой точки съгласно Заповед № 2521/14.06.2019 г.
Published in Новини
Travel Turne Tranzito