Първи клас:
Чрез иновативния подход, въведен в паралелките с изучаване на японски език от учителите – обединени в съответната професионална учебна общност (ПУО), нашите най-малки ученици бяха активно ангажирани в две амбициозни експедиции, обогатили ги с много нови знания и учене чрез преживяване. 
Първата експедиция, Бункасай, (октомври - декември 2017) изискваше от учители и родители съвместна работа и координация, а от учениците активно участие и самостоятелност. Всички работиха сплотено и екипно, за да постигнат предварително избраните задачи. Най-важната цел беше осъществяването на концерт с благотворителна цел, с гости цялата училищна общност и японският посланик, както и представители на медиите. Учениците и учителите пожънаха успех и събраха над 2000 лева за благотворителната си кауза. В процеса научиха много за общите усилия, японския език, българския език, музиката и изкуството. 
Втората експедиция беше по-дългосрочна и още по-амбициозна - създаване на българо-японски празничен календар, който да бъде продаван в ограничено количество с благотворителна цел. Експедицията протече в периода март-май 2018 в три етапа - подготвителен и опознавателен (японски и български празници), естествоизпитателен и творчески (създаване на артефакти за календара) и обобщителен (авторски) - в който учениците изразиха наученото със свои думи. Благодарение на активната съвместна работа на екипа и учениците работата по експедицията бе ползотворна и идейна, а крайният резултат предстои да бъде представен пред широката публика. Макар и да срещнахме трудности, работата ни заедно и преодоляването на творческите затруднения ни дадоха много ценни знания. 
Иновативният модел действа и то успешно, стига да има желание и широко открити сърца и умове. С нашите деца, родители и учители срещнахме такива сърца и умове и със сигурност ще продължим да развиваме уменията си чрез интердисциплинарния иновативен подход.
ПУО, в състав:
Маргарита Бориславова Стоянова – нач. учител (кл.-ръководител);
Елица Иванова Илийчовска – нач. учител (кл.-ръководител);
Пламена Димитрова Илчева – учител по японски език;
Зоя Недялкова Тодорова – нач. учител в ПИГ;
Лили Златанова Велкова – нач. учител в ПИГ.
Travel Turne Tranzito