Руски език

Оценете тази статия
(106 Гласа)Началото на изучаване на руски език в 18 СОУ  е поставено през 2005/2006 учебна година. Обхваща начален и прогимназиален етап.
•    Обучението е по системите „Солнышко” и „Карусель”.
•    Учениците участват в международни програми за обмен с московски училища и в международни лагери за учещи руски език от цял свят.
•    Двама висококвалифицирани учители по руски език водят обучението - Дошка Гаджонова (пом.-директор УД) и  Евгения Стойнева.
    Иновативният и задълбочен подход на учителите по руски език  гарантира качественото усвояване на най-разпространения славянски език в света, както и възможности за отлична реализация на придобитата езикова компетентност.
Travel Turne Tranzito